mg真人在线平官网“卓越论坛”系列学术讲座第十四期

2015-05-06

题目:  mg真人在线平官网阶段的学习--我的一些体会 

主讲人: 董晋湘    教授 mg线上国际             

        国家杰出青年基金获得者              

        新世纪百千万人才工程国家级人选 

        国务院政府特殊津贴专家

        三晋学者

时间:  2015年5月7日 下午14:30-16:30

地点:  mg真人在线平官网院三层报告厅

  
主办:  澳门mg平台官网网站大学mg真人在线平官网院

           共青团澳门mg平台官网网站大学委员会

  
承办:  澳门mg平台官网网站大学mg真人在线平官网会

(来源:mg真人在线平官网院)